Privatliv og vilkår for brug

Vilkår og betingelser for brug af Børnepriser.dk og underliggende sider

På denne side finder du en standard version af vilkår og betingelser for brug af Børnepriser.dk. (omtalt som "vi" i det efterfølgende). Børnepriser.dk er en service vi stiller til rådighed for brugerne. Vi kan til enhver tid nedlægge denne tjeneste eller ændre vilkårene. Ved enhver brug af Børnepriser.dk accepterer du følgende brugerbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ophøre din brug af websiden. Vilkår og betingelser for brug af Børnepriser.dk er som følger:

Copyright

Ophavsret til denne publikation ejes af Børnepriser.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af Børnepriser.dk har til formål at hjælpe dig. Vi fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside. Hverken Børnepriser.dk eller folkene bag, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af Børnepriser.dk, herunder skader og tab som følge af hacker og virusangreb m.v. Uanset hvad kan Børnepriser.dk aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte Børnepriser.dk (pt. gratis). Børnepriser dk og folkene bag samt brugere, forfattere og andre bidragydere til materialet på Børnepriser.dk kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser afstedkommet på baggrund af brug af informationer på Børnepriser. dk og tilknyttede tjenester til eksempelvis publicering af efterlyste ejendele.

Opbevaring af personlige oplysninger og data

Vi opbevarer eller registrerer ikke, hvad der kan karakteriseres som personlige oplysninger. Som bruger lagres dine data i vores datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor. Søgninger gemmes i vores database, for at vi kan tilføje nye produkter.

Nøjagtigheden af denne side

Denne hjemmeside kan indeholde utilsigtede unøjagtigheder eller trykfejl, som vi selvfølgelig altid arbejder for at udbedre. Børnepriser.dk frasiger sig enhver forpligtelse eller ansvar for indholdet.

Videregivelse af informationer

Alle oplysninger, der gives til Børnepriser.dk af besøgende på denne hjemmeside anses for at være fortrolige og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for levering af tjenesteydelser (eksempelvis Facebook og Google). Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.

Log og statistik

Vi opsamler via log-filer og et statistiksystem information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende sitet har haft, hvor de kommer fra og hvordan siderne anvendes mv. Vores data er anonymiseret og bruges udelukkende af Børnepriser.dk.